Βοήθεια για τη λειτουργία της εφαρμογής

Σύνδεση στην εφαρμογή

Ο υποψήφιος πριν μπορέσει να καταχωρήσει την αίτηση του θα πρέπει να συνδεθεί στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας το e-mail του. Πριν γίνει αυτό, θα πρέπει να εγγραφεί στο σύστημα χρηστών του Υπουργείου επισκεπτόμενος την Υπηρεσία Χρηστών .

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή ο χρήστης θα πρέπει να ενεργοποιήσει το λογαριασμό του χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο που θα του αποσταλλεί αυτόματα στο e-mail του.

Αφού ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή του θα πρέπει να επισκεφθεί ξανά την εφαρμογή καταχώρησης αιτήσεων ΑΕΝ και να συνδεθεί ξανά με τα credentials (email/password) με τα οποία γράφτηκε στην υπηρεσία χρηστών.

Καταχώρηση αίτησης

Αμέσως μετά τη σύνδεση του ο υποψήφιος θα μπορεί να πατήσει το κουμπί Νέα αίτηση ώστε να αρχίσει την καταχώρηση των στοιχείων της αίτησης του. Αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του θα πρέπει να τα αποθηκεύσει με τη βοήθεια της επιλογής Προσωρινή αποθήκευση οπότε και θα μπορέσει να δει αναλυτικά όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει η αίτηση του.

Μετά την ολοκλήρωση της επισκόπησης των στοιχείων της αίτησής του, ο υποψήφιος μπορεί είτε να τη διορθώσει ξανά πατώντας το κουμπί Επεξεργασία είτε να την υποβάλει πατώντας το κουμπί Υποβολή.

Ο υποψήφιος μπορεί να καταχωρήσει είτε αίτηση πρώτης γενικής κατηγορίας (υποψηφιότητα μέσω πανελλαδικών εξετάσεων), είτε αίτηση δεύτερης γενικής κατηγορίας (υποψηφιότητα μέσω μορίων) είτε διπλή αίτηση (και για την πρώτη και για τη δεύτερη γενική κατηγορία). Στην περίπτωση της διπλής αίτησης (πρώτης και δεύτερης γενικής κατηγορίας) και εφόσον ο υποψήφιος δεν έχει ακόμη παραλάβει το απολυτήριο του άρα δε γνωρίζει το βαθμό απόλυσης του κατά την κατάθεση της αίτησης, μπορεί να αφήσει κενά τα πεδία που αφορούν το απολυτήριο (βαθμός απόλυσης, βαθμός στο μάθημα νεοελληνική γλώσσα, τίτλος λυκείου, νομός υπαγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λυκείου) και να μη προσκομίσει το απολυτήριο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Όταν παραλάβει το απολυτήριο του θα πρέπει να το προσκομίσει στην ΑΕΝ της επιλογής του ώστε να συμπληρωθούν τα στοιχεία του τότε.

Λεπτομέρειες για αίτηση δεύτερης γενικής κατηγορίας

Πρέπει να συμπληρωθεί ο βαθμός του απολυτηρίου σας. Αυτός αποτελείται από τρία τμήματα: Ακέραιο μέρος, αριθμητή και παρονομαστή. Για παράδειγμα αν ο βαθμός σας είναι 11 και 3 / 12 (έντεκα και τρία δωδέκατα), το ακέραιο μέρος είναι το 11, ο αριθμητής το 3 και ο παρονομαστής το 12. Σε όλες τις περιπτώσεις ο αριθμητής θα είναι μικρότερος του παρονομαστή ενώ ο παρονομαστής δε θα είναι ποτέ ίσος με 0. Σε περίπτωση που ο βαθμός σας είναι ακέραιος αφήστε κενό τόσο τον αριθμητή όσο και τον παρονομαστή. Σε περίπτωση που ο βαθμός σας είναι δεκαδικός, το ακέραιο μέρος θα είναι το ακέραιο μέρος του δεκαδικού, ο αριθμητής θα είναι το δεκαδικό μέρος του βαθμού και ο παρονομαστής η ελάχιστη δύναμη του 10 που είναι μικρότερη του βαθμού σας. Για παράδειγμα, αν ο βαθμός σας είναι 15,5 το ακέραιο μέρος θα είναι το 15, ο αριθμητής το 5 και ο παρονομαστής το 10. Αντίστοιχα αν ο βαθμός σας είναι 13,15 το ακέραιο μέρος θα είναι το 13, ο αριθμητής το 15 και ο παρονομαστής το 100.

Για την επιλογή του λυκείου αποφοίτησης σας θα πρέπει να συμπληρώσετε στο πεδίο "Λύκειο" τα πρώτα γράμματα από το όνομα του λυκείου ή την πόλη ή τη διεύθυνση του ώστε να εμφανιστεί λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές και στη συνέχεια θα κάνετε κλικ στο λύκειο που θέλετε να επιλέξετε. Σε περίπτωση που επιλέξετε λάθος λύκειο, απλώς διαγράψτε όλα τα περιεχόμενα του πεδίου "Λύκειο" και να προχωρήσετε ξανά στη διαδικασία αυτόματης συμπλήρωσης. Σε περίπτωση που το λύκειο αποφοίτησης σας δεν υπάρχει στη λίστα (πχ επειδή έχετε αποφοιτήσει από λύκειο του εξωτερικού ή έχει καταργηθεί) πρέπει να επιλέξετε το checkbox "Λύκειο εκτός λίστας / εξωτερικού" και να συμπληρώσετε τόσο το όνομα όσο και τη διεύθυνση του λυκείου αποφοίτησης σας.

Αν τυχόν έχετε θαλάσσια υπηρεσία θα πρέπει να τη συμπληρώσετε. Προς τούτο, θα πατήσετε το κουμπί Προσθήκη μέσω του οποίου θα εμφανιστεί ειδική φόρμα για την καταχώρηση της θαλάσσιας υπηρεσίας σας. Στη φόρμα αυτή συμπληρώνεται το "από" και το "έως" επιλέγοντας την κατάλληλη ημερομηνία και πατάτε το κουμπί Προσθήκη. Μπορείτε να συμπληρώσετε όλες τις περιόδους θαλάσσιας υπηρεσίας που έχετε με τον ίδιο τρόπο. Αν κάνετε λάθος για κάποια περίοδο θαλάσσιας υπηρεσίας μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Αφαίρεση και απλώς να την προσθέσετε ξανά.

Επιλογή ειδικότητας / σχολών

Ο υποψήφιος θα πρέπει να επιλέξει ειδικότητα και σχολές. Για τις ειδικότητες θα πρέπει να επιλέξει είτε να είναι υποψήφιος μόνο ως πλοίαρχος, είτε μόνο ως μηχανικός είτε και ως πλοίαρχος και ως μηχανικός επιλέγοντας την προτεραιότητα (πρώτα πλοίαρχος και μετά μηχανικός ή το αντίθετο).

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξει τη σειρά των σχολών (είτε πλοιάρχων, είτε μηχανικών είτε και τα δύο ανάλογα με την επιλογή ειδικότητας). Η επιλογή της σειράς σχολών γίνεται με drag 'n' drop. Κάνει αριστερό κλικ στο όνομα μιας σχολής και, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού, "τραβάει" τη σχολή προς τα πάνω ή προς τα κάτω ώστε να προχωρήσει στη θέση που επιθυμεί. Ταυτόχρονα αλλάζουν και οι αριθμοί που υπάρχουν στα δεξιά και οι οποίοι εμφανίζουν τη σειρά επιλογής των σχολών.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος καταθέσει αίτηση δεύτερης γενικής κατηγορίας και σε περίπτωση που δε θέλει να πάει σε κάποιες σχολές, υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης κάποιων σχολών από την επιλογή του πατώντας το κουμπί Αφαίρεση. Προσοχή: Η αφαίρεση των σχολών επιτρέπεται μονο σε περίπτωση της αίτησης δεύτερης γενικής κατηγορίας. Σε περίπτωση αίτησης πρώτης γενικής κατηγορίας ή αίτησης και των δύο κατηγοριών είναι απαραίτητη η επιλογή σειράς μεταξύ όλων των σχολών. Αν κατά λάθος ο υποψήφιος αφαιρέσει κάποια σχολή η αίτηση δε θα μπορεί να υποβληθεί. Για να διορθωθεί αυτό το σφάλμα αρκεί να πατηθεί το κουμπί Επαναφορά ώστε να επανέλοθουν όλες οι σχολές στην αρχική τους κατάσταση.

Υποβολή της αίτησης

Όταν ο υποψήφιος επιλέξει το κουμπί Υποβολή για να υποβάλει την αίτηση, θα μεταφερθεί σε ειδική οθόνη στην οποία θα ερωτάται αν πράγματι θέλει να υποβάλει την αίτηση. Εδώ πρέπει να επιλέξει το Ναί και να πατήσει το κουμπί Εντάξει. Αφού υποβληθεί η αίτηση ο υποψήφιος θα μπορεί να εκτυπώσει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης όπου αναγράφονται τα βασικά στοιχεία της αίτησης.

Μετά την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος θα πρέπει να προσέλθει σε ΑΕΝ της επιλογής του φέρονοντας μαζί του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ανάλογα με το είδος και τις επιλογές που έχει κάνει κατά τη συμπλήρωση της αίτησης). Εκεί θα γίνει η αποδοχή της αίτησης από τους χειριστές της εφαρμογής στις ΑΕΝ και θα παραλάβει και υπογράψει την ολοκληρωμένη αίτηση του.

Όταν υποβληθεί μια αίτηση πλέον ο υποψήφιος δε μπορεί να κάνει καμία αλλαγή. Τυχόν αλλαγές (σε περίπτωση σφάλματος) μπορούν να γίνουν κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στις ΑΕΝ.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση προβλημάτων με τη χρήση της εφαρμογής παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών στα τηλ: 210 4224166, 213 1371686 και 213-1371429 ή στείλτε e-mail στο dekn.epoptia at hcg.gr.